Ekonomi för icke ekonomer

Ekonomikurs för icke ekonom

Ekonomi för icke ekonomer mycket givande för dig som inte är ekonom till yrket. Kursen passar dig som inte har några ekonomiska förkunskaper. Du kan arbeta inom kundtjänst, support, personalenhet eller produktionsenhet, du kan vara arbetsledare, gruppledare eller specialist. Alla har nytta av grundläggande ekonomiska kunskaper.

När du förstår hur ekonomin i ett företag är uppbyggd. Blir det lättare att hänga med i din verksamhets utveckling och tolka tecknen som hela tiden finns där. Du förstår sambanden mellan det du själv genererar i form av intäkter och kostnader och hur företaget går.

Ekonomi för icke ekonomer - ekonomins hörnstenar

Du lär dig ekonomiska begrepp och termer som ökar din möjlighet att delta i diskussioner och göra egna inlägg. På detta sätt blir det också lättare för dig att ställa relevanta frågor. Och komma med egna förslag till åtgärder som kan gynna verksamheten. Så vad lär du dig då mer konkret under kursen?

Kalkylmodeller och prissättning

Till grunderna hör att få kunskap om de termer som ekonomer använder, t ex intäkt, inbetalning och inkomst och kostnad, utbetalning och utgift. Andra uttryck som du säkert har hört är lönsamhet, likviditet, balansräkning och resultaträkning. Dessa och många fler tas upp och förklaras under kursen Ekonomi för icke ekonomer. Kalkylmodeller för beräkning av lönsamhet för en viss produkt eller tjänst tas upp under kursen. Vilket är viktigt bland annat för dig som arbetar med prissättning.

Att läsa och förstå bokslut

Vet du hur företaget anskaffar kapital för att driva verksamheten? Det kan tyckas långsökt att ha behov av att känna till hur verksamheten finansieras. Men med denna kunskap i bagaget blir det lättare att förstå företagets situation och dess möjlighet till utveckling, vilket borde vara intressant för alla som arbetar i verksamheten. Är lånedelen stor är det lätt att förstå att lånen ska betalas av och kostar i form av ränta. Vilket påverkar verksamhetens lönsamhet och vinstmöjlighet. Bokslutet är ett annat viktigt område inom ekonomin.

Resultaträkning och balansräkning

Ekonomi för icke ekonomer berör alla. Alla aktiebolag och enskilda näringsidkare måste avsluta varje räkenskapsår med ett bokslut. Ett räkenskapsår omfattar vanligtvis ett kalenderår, men kan även ha annan periodicitet, så kallat brutet räkenskapsår. Av namnet bokslut kan du förstå att det handlar om att stänga böckerna för året. Och se till att alla ekonomiska verifikationer som hör till året förs in i bokföringen. Men det är ju ingen mening med att bara registrera allting om man inte också kan ta ut information, därför sammanställs alla data i en resultaträkning och en balansräkning. Hur dessa båda viktiga rapporter ser ut och vad de består av lär du dig under kursen Ekonomi för icke ekonomer.

Ekonomiska nyckeltal - nyckeltalsstyrning

Nyckeltal är ett spännande och användbart område inom ekonomin. Ett nyckeltal är en relation mellan två tal och ett vanligt ekonomiskt nyckeltal är soliditet. Det räknas ut som det egna kapitalet dividerat med total balansomslutning. Båda dessa uppgifter hittar du i företagets balansräkning. Ju högre detta procenttal är desto bättre är det. Eftersom en stor andel eget kapital innebär mindre behov av att ta externa lån. Nyckeltal behöver inte vara hämtade ur företagets bokföring utan kan skräddarsys efter vad som är viktigt att följa upp för en verksamhet. Exempel kan vara tidsåtgång per produkt, nöjd-kund-index eller användningsgrad för en viss maskin. Variationerna är oändliga. Under kursen Ekonomi för icke ekonomer lär du dig hur du räknar fram egna nyckeltal, relevanta för just din verksamhet.

Kurs i ekonomi för icke ekonomer

Har du lite tid över i din vardag så finns det en kurs i ekonomi som varmt kan rekommenderas. Ekonomi för icke ekonomer är en kurs som är utformad efter att alla oavsett förkunskaper ska kunna följa med. Begrepp som du förut hört men kanske aldrig riktigt har förstått och möjligen inte ens lagt vikt vid att lära dig förstå. Kommer att förklaras redan från början för att underlätta din inlärning och hjälpa dig att se helhetsbilden. Utan krav på tidigare erfarenhet eller ekonomiutbildning kommer de olika delarna som ekonomi består av gås igenom. Och du ska efter avslutad kurs ha lärt dig massor av nytt som du har nytta av för resten av livet.

En kurs i ekonomi breddar även din privata kunskapsbank. Det är en otrolig merit att sätta på CV:et som kan hjälpa dig att få helt nya slags jobb. För att jobba på kontor är det praktiskt taget en nödvändighet att kunna visa upp bevis på att man är kunnig i ämnet ekonomi. Ekonomi för icke ekonomer kan ge dig den kunskapen du behöver. Och därmed även den extra skjutsen som kan vara nyckeln till en ny spännande karriär. Hjärnan slutar aldrig sukta efter ny kunskap så fyll på med något du verkligen kommer få användning av.

Ekonomi för icke ekonomer låter dig träffa likasinnade. Nyfikna människor med ambitioner att lära sig något nytt för att ta sig vidare i livet och karriären. Det är upplyftande i sig och ger även möjligheter för dig att skapa kontakter eller möta människor att bolla idéer med eftersom de är i samma situation som du. Ivriga och villiga att förbättra sina förutsättningar i livet. Med en kurs i ekonomi kan du hjälpa dig själv att ta dig från att vara en icke ekonom till att bli en fullfjädrad ekonom.

Årsredovisning

Är du den där självsäkra personen som på affärsmöten enkelt följer med i alla olika ekonomiska begrepp och termer som det slängs med? Du kanske har en grund ide av vad en budget är men vet du hur man upprätthåller en? Det är vanligt att man har en någon sånär bild av vad som menas med till exempel en årsredovisning. Men när det kommer till de olika delarna i den så slutar man att förstå. Och det kan kännas som rena grekiskan att försöka förstå texten som faktiskt ändå är skriven på svenska. Kursen ekonomi för icke ekonomer reder ut dessa ekonomiska begrepp så att du också ska kunna förstå innehållet i den där årsredovisningen.

I det vanliga livet kan vi oftast utan att tänka efter byte ut ett ord med en synonym. Men i en årsredovisning måste man kunna sina termer. Årsredovisningar är grunden för vidare analys och företagsvärdering av såväl sitt eget företag som andras. Inbetalning, inkomst, intäkt och tillgång är INTE samma sak.

De används i olika sammanhang och räknas på olika sätt. De har alla dessutom en motsatt maka som inte får blandas ihop, i samma ordning, utbetalning, utgift, kostnad och skuld. Ekonomi för icke ekonomer kommer metodiskt gå igenom innebörden av dessa begrepp så att du slipper göra tabben att blanda ihop dessa.

Att förstå en årsredovisning

Detta och allt annat du kan tänkas behöva för att förstå en årsredovisning får du lära dig i ekonomi för icke ekonomer. Förutom att du själv plötsligt kommer att få en aha-upplevelse. Så kommer du att kunna briljera bland dina kollegor med din nyfunna kunskap. Så bli den där personen som inte bara hänger med i ekonomisnacket på mötena. Utan som dessutom kan peka ut var tryckfelsnisse måste varit framme då du upptäckt att inkomster istället för intäkter tagits upp i årets resultaträkning!

Ekonomi för icke ekonomer

Förståelse för grundläggande ekonomiska begrepp och kunskap inom budgethantering och ekonomisk kalkyl. Är något som i allt större utsträckning efterfrågas av arbetsgivare idag. Och som också är oumbärlig kunskap för alla som driver eget. För dig som inte har en ekonomutbildning. Och vill utveckla dina kunskaper i företagsekonomi rekommenderar vi vår populära kurs Ekonomi för icke ekonomer.

Ekonomi för icke ekonomer är en två dagar lång intensivutbildning där deltagarna får en helhetsbild av ett företags ekonomiska system. Och hur du använder olika ekonomiska verktyg för att skapa lönsamhet i verksamheten. Och lär dig tolka och analysera ekonomisk information.

Nyckeltal

Under kursen får deltagarna bland annat lära sig olika ekonomiska grundbegrepp och nyckeltal. Hur du gör kostnads- och intäktsanalyser, finansieringsmetoder, bokslut och budget och hur du bedömer investeringar och projekt. Målet med Ekonomi för icke ekonomer är att ge dig tillräckliga kunskaper om hur ekonomin fungerar i din verksamhet på ett strategisk och övergripande plan. Du lär dig de ekonomiska begrepp och termer som du behöver. För att kunna kommunicera med de ekonomer du samarbetar med så att du kan ställa korrekt frågor.

Efter att du avslutat kursen Ekonomi för icke ekonomer har du som deltagare fått en grundläggande förståelse i företagsekonomi. Kunskap i hur du kan använda ekonomiska verktyg för att skapa en långsiktig och uthållig lönsamhet i din verksamhet. Och förbättrat din förmåga att i framtiden fatta de rätta ekonomiska besluten.

Ekonomikurs för dig som inte läst ekonomi

Ekonomi för icke ekonomer är en utbildning som vänder sig till dig som inte är en utbildad ekonom. Men som vill lära dig att förstå ekonomiska samband, att göra korrekta ekonomiska bedömningar och därmed att kunna ta bra ekonomiska beslut. Dessa kunskaper är angelägna både för dig som driver eget företag. Eller har ett arbete där du ibland behöver arbeta med ekonomiska modeller. Eller behöver kunna kommunicera med specialister.

Grundläggande ekonomiska begrepp och modeller

Kursen Ekonomi för icke ekonomer ger dig den kunskap du behöver för att kunna arbeta med företagsbudget och redovisning. Och förser dig med en djupare förståelse för grundläggande ekonomiska begrepp och modeller. Under två intensiva heldagar får kursdeltagarna i Ekonomi för icke ekonomer bland annat en ordentlig genomgång av de viktigaste ekonomiska begreppen och nyckeltalen. Hur man gör ekonomiska kalkyler och budget och hur man bedömer investeringar och projekt.

Företagsekonomiska principer

Tanken är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha fått en övergripande bild av hur ett företags olika ekonomiska system hänger samman och fungerar. Ekonomi för icke ekonomer ger dig en grundläggande förståelse för de företagsekonomiska principer. Som är relevanta för i stort sett alla verksamheter idag.

Privatekonomi, företagsekonomi och nationalekonomi

Alla de olika begreppen som finns inom ekonomin är oändligt många, så många att man nästan helt säkert måste leta bland experterna inom området för att hitta någon. Som skulle klara av att förklara samtliga ekonomiska begrepp. Både inom privatekonomi, företagsekonomi samt nationalekonomi. Ett exempel på begrepp som väldigt få har bra koll på är vad ett nyckeltal är. Det är helt enkelt ett tal som lite förenklat visar någon form av statistik för ett företag, organisation eller övrig verksamhet. Det är kanske inte det viktigaste begreppet, men definitivt något man bör veta vad det betyder. Och något man kan lära sig genom att gå en kurs som handlar om ekonomi för icke ekonomer.

Som tidigare nämnt så kan nyckeltal visa olika saker, och behöver således inte ha något speciellt användningsområde. Det kan visa till exempel hur stor omsättning ett företag har. Det kan även visa hur stor vinst företaget har. I detta fall är det ju självklart vinsten som är av störst betydelse eftersom omsättningen egentligen inte säger mycket alls. Om hur välmående och framgångsrikt ett bolag är. Har man kunskap inom ekonomi för icke ekonomer kan man säkerligen även som privatperson förstå detta.

Branschområden - omsättning och vinst

Variationen inom förhållandet mellan omsättning och vinst är i det närmaste enorm mellan olika branscher. Inom vissa branschområden är en stor del av omsättningen ren vinst och i andra branschområden är det precis tvärtom. Att man måste omsätta väldigt stora belopp för att företaget överhuvudtaget ens ska vara lönsamt för dess ägare och förvaltare. Har man kunskaper inom ekonomi för icke ekonomer har man redan en viss kunskap inom detta. Och skulle utan problem kunna göra upp en lista på vilka branscher som måste få in mer pengar än andra för att bli lönsamma. Och man skulle självklart också kunna förklara vad ett nyckeltal är.

Ekonomi för icke ekonomer ekonomikurs